Welcom Op De Site Van Tom Jeffrey En Steven. Deze Site Gaat Over Het Sectorwerkstuk. Deze Site Is Momenteel In De MaakDeelvraag 2 A:

Wat voor soort  bedrijf start ik en welke vergunningen heb ik daar voor nodig ?

 

We willen graag een computer  bedrijf beginnen. 

Waarom over een computerbedrijf ?

Omdat steeds weer nieuwe ontwikkelingen zijn voor de computers. Mensen willen steeds meer op de doen computers onder anderen: werken via een computer of  de jeugd wil contact hebben via een computer. De meeste zakenmannen kunnen via internet ook zaken doen.

Nu spreek je ook over internet.

Internet is nu iets moderns. Ik ben blij dat het bestaat want daarom kunnen wij onze product makkelijker verkopen. Internet is namelijk voor veel mensen beschikbaar. Tegenwoordig zijn er maar heel weinig mensen die niet over een internet verbinding beschikken. Het  medium internet is een goedkope reclame bron. Op een veel bezochte site kan je makkelijk een 'banner' zetten als een bezoeker daarop klik komt hij op jouw site. Als je dat wil doen heb je dus een reclamevergunning nodig. Maar dat kan makkelijk vermeden worden. Internet is namelijk wereldwijd. Je kunt dus je banner ergens anders aanmelden op een site in een ander land dan heb je geen vergunning nodig.

 

 

Wat voor vergunningen heb je nodig ?

      -    Vestigingsvergunning
-         Gebruiksvergunning
-         Reclamevergunning
-         Bezwaar en beroep

 

 

Vestigingsvergunning

Deze vergunning houd in dat je pas een bedrijf mag beginnen als je de juiste diploma’s hebt. Op die manier kan je zekerheid winnen bij je klanten. Als je bijvoorbeeld computer wil bouwen maar je vergeet een aantal onderdelen dan gaat het niet goed. Dus in zo'n geval hebben we een  Grafisch Lyceum diploma nodig waarin je leert hoe je websites maakt. Als je die opleiding hebt afgerond dan ben je gerechtigd om uit te voeren wat je hebt geleerd. dat is namelijk een internet site op bouwen zodat we bijvoorbeeld klanten kunnen aan treken.

 

 

  Gebruiksvergunning

Wat is een gebruiksvergunning ?

De gebruiksvergunning geeft voorschriften voor het beperken van de kans op brand, het beperken van de gevolgen van brand en het vluchten uit een gebouw bij brand. Deze voorschriften worden vertaald naar bouwkundige tekeningen en als voorwaarden in de vergunning opgenomen. De voorschriften worden bepaald door de gemeente op advies van de brandweer.

 

Wanneer is een gebruiksvergunning nodig ?

Een gebruiksvergunning is nodig als er sprake is van grotere risico’s. Bijvoorbeeld wanneer er grote groepen mensen gelijktijdig gebruikmaken van een pand of bij aanwezigheid van gevaarlijke stoffen.

Een gebruiksvergunning is vereist in bouwwerken of inrichtingen waarin:

  • meer dan vijftig personen tegelijk aanwezig zullen zijn;
  • bedrijfsmatig gevaarlijke stoffen worden opgeslagen zoals aangegeven in de Regeling Bouwbesluit Brandveiligheid;
  • aan meer dan vier personen bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf zal worden gegeven;
  • aan meer dan tien kinderen jonger dan twaalf jaar, of aan meer dan tien lichamelijk en/of geestelijk gehandicapten dagverblijf zal worden verschaft;
  • aan meer dan vier personen woonverblijf zal worden verschaft, anders dan een huishouden per woning. Bijvoorbeeld een kamerverhuurbedrijf.

 

 

Geldigheid gebruiksvergunning

De vergunningsplicht geldt voor nieuwbouw, voor bestaande bouw en voor tijdelijke bouwwerken. Soms kan de vergunningsplicht ontstaan bij wijziging van het gebruik.

Voor nieuwbouw of bij wijziging van het gebruik van een bestaand pand moet u de vergunning aanvragen vóór de ingebruikname van het pand. Voor bestaande bouwwerken zal de gemeente de eigenaren of huurders van vergunningplechtige gebouwen aanschrijven en bezoeken.

Reclamevergunning

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente kan geregeld zijn dat het verboden is reclame op of aan gebouwen te hebben zonder gemeentelijke vergunning.

Als de reclame-uiting niet voldoet aan redelijke eisen van welstand, kan de reclamevergunning kan geweigerd worden. Een welstandstoetsing duurt vaak lang en de uitkomst is onzeker. In sommige gemeenten zijn minutieuze voorschriften waar reclame aan moet voldoen. Ook vlaggen en "Te Koop"-borden kunnen daaronder vallen.

Voor reclame die vanaf de openbare weg zichtbaar is, moet soms jaarlijks reclamebelasting of precariorecht (=precariobelasting) betaald worden. De hoogte van deze belasting is vastgesteld in de reclamebelasting- of precarioverordening van de gemeente.

Soms hoeft u geen reclame- of precariobelasting te betalen, maar is deze verrekend in de leges die u moet betalen voor het aanvragen van de vergunning. In dat geval moet de reclamevergunning (of de verlenging daarvan) ieder jaar opnieuw worden aangevraagd.

 

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met een besluit van een bestuursorgaan, bijvoorbeeld met een vergunning, kunt u dit schriftelijk aan dat bestuursorgaan te kennen geven. Dit heet het indienen van een bezwaarschrift. Het bestuursorgaan neemt met inachtneming van dit bezwaarschrift haar besluit in heroverweging en beslist opnieuw.

Bent u het niet met deze beslissing eens, dan is pas beroep bij de rechter mogelijk. De burger en het bestuursorgaan moeten eerst zelf opnieuw naar de zaak kijken voordat de rechter er aan te pas komt.

De bezwaar- en beroepsprocedure is neergelegd in de Algemene wet bestuursrecht. Voor het voeren van een bezwaar- of beroepsprocedure hoeft u geen advocaat in de arm te nemen. Het is echter raadzaam om dit wel te doen.

 

Jeffrey

 

Klik hier voor deelonderwerp 2 het tweede deel.